Provincieoverschrijdende werking

In onze beheersovereenkomst heeft elk RTC 5% van zijn werkingsmiddelen voorzien om een provincieoverschrijdende werking te ondersteunen. Voor elke school betekent dit dat er onder bepaalde voorwaarden en binnen de voorziene werkingsmiddelen, kan worden deelgenomen aan projecten van RTC’s gelegen in een andere provincie.

Wat zijn de voorwaarden?

* Een school kan enkel inschrijven voor projecten die niet voorhanden zijn in het eigen RTC.

* Er worden vanuit de RTC’s geen vervoerskosten betaald.

Dien je aanvraag in!
Je kan als school een aanvraag indienen van 1 september 2022 t.e.m. 1 mei 2023.

Wanneer worden de aanvragen goedgekeurd?
Je wordt binnen de 14 kalenderdagen persoonlijk verwittigd door jouw provinciaal RTC of je aanvraag voor je school al dan niet wordt goedgekeurd.
Als je een positieve bevestiging hebt gekregen van jouw RTC, dan is er sprake van een echte inschrijving.
Vanaf dit moment kan je met het RTC van de provincie waarin de opleiding / het aanbod doorgaat de verdere concrete afspraken maken.

Wat moet je verder nog weten?
Elk RTC heeft een eigen website, soms zie je bij een bepaald project data staan, maar deze zijn niet altijd van toepassing voor de provincieoverschrijdende samenwerking.
Het voorziene budget is beperkt, dus het kan zijn dat we je aanvraag niet kunnen inplannen.

Hoe inschrijven?
Via onderstaande knop kan je een aanvraag indienen. Let op! Een aanvraag wordt enkel behandeld als het via dit formulier wordt ingevuld. Je kan geen aanvraag doen via de infopagina’s van de opleidingen.

Bekijk hier het aanbod:

Meer info kan je bij de plaatselijke RTC’s verkrijgen.

> RTC Antwerpen
www.rtcantwerpen.be
Contactpersoon: Louise Paepe – 0496 21 93 81
louise.paepe@rtc-antwerpen.be

> RTC Limburg
www.rtclimburg.be
Contactpersoon: Ilona Albingier – 089 69 04 90
ilona.albingier@rtclimburg.be

> RTC Oost-Vlaanderen
www.rtcoostvlaanderen.be
Contactpersoon: Henny Thienpondt – 09 267 73 91
yelva@rtcoostvlaanderen.be

> RTC Vlaams-Brabant
www.rtcvlaamsbrabant.be
Contactpersoon: Raf de Boeck – 0475 27 70 18
raf.deboeck@rtc.vlaamsbrabant.be

> RTC West-Vlaanderen
www.rtcwestvlaanderen.be
Contactpersoon: Joke Vervaecke – 0472 73 38 22
joke@rtcwestvlaanderen.be

Contactpersoon: Mathieu Bayart – 0476 96 39 83
mathieu@rtcwestvlaanderen.be