Over RTC

RTC’s ondersteunen scholen netoverschrijdend in de 3de graad bso – tso – buso – CLW’s en de Leertijd om leerplandoelstellingen te behalen. We doen dit door kennis te versterken en/of infrastructuur en apparatuur aan te bieden.

Wij faciliteren een optimale aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt.

Neem contact op met het RTC van jouw provincie om te kijken welk aanbod er is.

Bundelen van kennis, middelen en krachten

De samenwerking tussen bedrijven en scholen ondersteunen op regionaal niveau.

De betrokkenheid verhogen van bedrijven en scholen in een studiegebied/sector door resultaatgerichte projecten en acties te ontwikkelen.

Ondersteuning van studiedagen en acties rond innovatieve technologie en technieken. Partners kunnen divers zijn zoals sectoren, openbare besturen, bedrijven en regionale partners.

Kennis- en expertisedeling via lerende netwerken, nieuwsbrief, website, Facebook en LinkedIn, dit zowel op regionaal als Vlaams niveau.

Het aanbieden van infrastructuur en apparatuur voor leerlingen en leerkrachten

We toetsen actuele noden af binnen studiegebieden en zetten ze om in een concreet aanbod voor leerlingen en leerkrachten. Dit kunnen bijvoorbeeld workshops voor leerlingen zijn. Voor leerkrachten bieden we Train The Trainers aan zodat zij met de apparatuur en infrastructuur aan de slag kunnen gaan. De competentieversterkende acties worden uitgevoerd door onze partners zoals opleidingsinstanties of bedrijven.

10-dagen VDAB

Provincie-overschrijdende werking

Uitlenen van apparatuur

Nadat je een Train The Trainer hebt gevolgd, kan je apparatuur ontlenen.