Met de steun van Agentschap Innoveren en Ondernemen (www.vlaio.be).

Wat is Digitale School?

Met dit project willen we op langere termijn de digitale competenties van leerlingen in het beroepsgericht en technisch onderwijs versterken. Om onze doelstelling te bereiken, bieden we vanaf het schooljaar 2021-2022 een ICT-vormingsprogramma aan voor de leraren in de 2de en de 3de graad van het tso, bso, buso en dbso. Dit vormingsaanbod spitst zich toe op de noden van de leraren van het beroepsgericht en technisch onderwijs. Zodat hij of zij de aangeleerde competenties onmiddellijk kan toepassen in zijn/haar lessen. We werken daarbij samen met pedagogische begeleidingsdiensten en deskundigen uit het (werk)veld.We verbinden onderwijs en ondernemingen door de technologische en innovatieve toepassingen op de arbeidsmarkt te integreren in het aanbod.Onze RTC-fora en partnernetwerken zetten we in, om de opgedane ervaringen en expertise te delen.

Aanbod Digitale School?

Het volledige Vlaamse overzicht van opleidingsaanbod Digitale School kun je raadplegen via onderstaande knop.

Waarom RTC?

Er werd voor een samenwerking met de RTC’s gekozen omwille van hun expertise op vlak van:
 – Link met ondernemingen en arbeidsmarkt = kerntaak RTC
 – Competentieversterking van leraren en leerlingen
 – Beroepsgericht en technisch onderwijs
 – Net- en sector overschrijdend uitgangspunt

10-stappenplan

  • STAP 1: selectie literatuur.
  • STAP 2: overleg stakeholders onderwijs & arbeidsmarkt.
  • STAP 3: ontwerp vragenlijst scholeninterviews en enquête.
  • STAP 4: voorbereiding veldwerk (50 scholen regio Vlaanderen).
  • STAP 5: afnemen interviews + enquête.
  • STAP 6: inventaris projectpartners vormingsaanbod.
  • STAP 7: analyse van de resultaten.
  • STAP 8: terugkoppeling stakeholders onderwijs & arbeidsmarkt.
  • STAP 9: rapportage.
  • STAP 10: Actie/ontwikkeling vormingsprogramma.

Vanaf schooljaar 2021-2022 rollen we dit extra aanbod uit vanuit de vijf RTC’s!

Rapport Digitale school – november 2021

Eind vorig schooljaar 2020-2021 mochten we beroep doen op de expertise van 50 verschillende scholen in België. Elke school nam deel aan een interview rond digitalisering, waarvoor een oprechte dank je wel! Alle antwoorden van de interviews en de enquêtes werden zorgvuldig genoteerd en gebundeld en Vlaanderenbreed opgenomen in het rapport Digitale School.

Vanuit de vergaarde kennis, zal er een professionaliseringsaanbod voor leraren uitgerold worden tot augustus 2023 voor onze doelgroep die we omschrijven als: “de leraren van de tweede en derde graad van het beroepsgericht en technisch onderwijs.” Meer specifiek gaat het om deze doelgroep: de leraren van de tweede en derde graad tso, bso, dbso en leertijd, buso. Bij de verdere uitrol van de modernisering van het secundair onderwijs worden dit de leraren van de tweede en derde graad dubbele finaliteit tso (domein gebonden), van de tweede en derde graad finaliteit arbeidsmarkt (d)bso en van de tweede en derde graad finaliteit doorstroom tso (domein gebonden).

Meer info en contact:

Relinde Theunynck
Mail: relinde@rtcoostvlaanderen.be
Tel.: 092 67 73 92

Met de steun van…

Het project ‘Digitale School’ is ontstaan vanuit de Vlaamse beleidsagenda ‘Artificiële Intelligentie (AI) & Cybersecurity (CS)’.

Vanuit het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) worden er o.a. middelen voorzien om concrete acties te ontwikkelen in het onderwijs. Het project wordt uitgevoerd onder toezicht van het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO).