Wat is Digitale School?

Met dit project willen we op langere termijn de digitale competenties van leerlingen in het beroepsgericht en technisch onderwijs versterken.

Om onze doelstelling te bereiken, bieden we in het schooljaar 2021-2022 een ICT-vormingsprogramma aan voor de leraren in de 2de en de 3de graad van het tso, bso, buso en dbso.

Dit vormingsaanbod spitst zich toe op de noden van de leraren van het beroepsgericht en technisch onderwijs. Zodat hij of zij de aangeleerde competenties onmiddellijk kan toepassen in zijn/haar lessen. We werken daarbij samen met pedagogische begeleidingsdiensten en deskundigen uit het (werk)veld.

We verbinden onderwijs en ondernemingen door de technologische en innovatieve toepassingen op de arbeidsmarkt te integreren in het aanbod.

Onze RTC-fora en partnernetwerken zetten we in, om de opgedane ervaringen en expertise te delen.

Waarom RTC?

Er werd voor een samenwerking met de RTC’s gekozen omwille van hun expertise op vlak van:

 • Link met ondernemingen en arbeidsmarkt = kerntaak RTC
 • Competentieversterking van leraren en leerlingen
 • Beroepsgericht en technisch onderwijs
 • Net- en sector overschrijdend uitgangspunt

10-stappenplan:

OMGEVINGSANALYSE maart-april 2021

 • STAP 1: selectie literatuur.
 • STAP 2: overleg stakeholders onderwijs & arbeidsmarkt.

BEHOEFTEANALYSE BEVRAGING april-mei 2021

 • STAP 3: ontwerp vragenlijst scholeninterviews en enquête.
 • STAP 4: voorbereiding veldwerk (50 scholen regio Vlaanderen).
 • STAP 5: afnemen interviews + enquête.
 • STAP 6: inventaris projectpartners vormingsaanbod.

BEHOEFTEANALYSE RESULTATEN juni 2021 BEHOEFTEANALYSE CONCLUSIE mei-juni-juli 2021

 • STAP 7: analyse van de resultaten.
 • STAP 8: terugkoppeling stakeholders onderwijs & arbeidsmarkt.
 • STAP 9: rapportage.
 • STAP 10: Actie/ontwikkeling vormingsprogramma.

Vanaf schooljaar 2021-2022 rollen we dit extra aanbod uit vanuit de vijf RTC’s!

Meer info en contact:

Relinde Theunynck
Mail: relinde@rtcoostvlaanderen.be
Tel.: 092 67 73 92

Met de steun van…

Het project ‘Digitale School’ is ontstaan vanuit de Vlaamse beleidsagenda ‘Artificiële Intelligentie (AI) & Cybersecurity (CS)’.

Vanuit het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) worden er o.a. middelen voorzien om concrete acties te ontwikkelen in het onderwijs. Het project wordt uitgevoerd onder toezicht van het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO).